Apie berniukų ugdymą

Interviu su Tomu žurnalui prie Prie kavos apie berniukų ugdymą (2018 m.)

VISUOMENĖ

7/12/20222 min read

  • Ar auklėti berniukus derėtų kitaip nei mergaites? Jei taip, kodėl?

Tomas:

Tai gana sudėtingas klausimas, dėl kurio visame pasaulyje kyla daug karštų diskusijų. Kai kurie argumentuoja ir grindžia moksliniais tyrimais vienaip, kiti - priešingai.

Mokyklų, kuriose auklėjami būtent berniukai, darbuotojai tvirtina, kad norint išugdyti "aukščiausios kokybės" vyrus, juos būtina atskirti nuo mergaičių paauglystėje, kai vyksta hormonų antplūdis.

Ir vieniems, ir kitiems tai naudinga - geresni akademiniai rezultatai, didesnis pasitikėjimas savimi ir pan. Įdomu, kad tyrimai rodo didesnę atskiro mokymosi naudą mergaitėms - jų balai daug aukštesni nei tų, kurios mokosi bendrose mokyklose. Mokantis atskirai berniukų akademiniai rezultatai geresni nežymiai.

Man asmeniškai iškalbingas patalpų temperatūros veiksnys - berniukams tinkamiausia maždaug 19°C temperatūra, o mergaitėms - maždaug 21°C. Dar vienas argumentas už lavinimą atskirai - berniukams naudingiau, kai juos ugdo vyrai vyrišku stiliumi, o mergaitėms, kai ugdo moterys moterišku stiliumi.

Tačiau tokiose mokyklose yra ir priešingos lyties pedagogų, tik jie sudaro maždaug 10-20% viso kolektyvo narių.

  • Kokias pagrindines vertybes reikėtų diegti berniukams?

Tomas:

Mano nuomone, pagrindinė berniuko vertybė turėtų būti rūpinimasis kitais, t.y. altruizmas. Tai esminis vyro vaidmuo gyvenimo eigoje šeimos ir visuomenės atžvilgiu. Stipriosios lyties atstovas turi būti duodantysis pradas. Altruizmas, empatija, dora - daug pastangų, žinių ir energijos reikalaujančios kompleksinės savybės.

Pirmiausia norint jas perduoti berniukams, reikia patiems ugdytojams daug dirbti su savimi.

  • Ar mokant berniukus veiksmingi veiksmingi tie patys metodai, kaip ir ugdant mergaites?

Tomas:

Ne. Berniukai, kaip žinome iš patirties mokykloje, nedrausminga ir padaužų lytis. Todėl norint juos ugdyti pirmiausia būtina disciplina ir savidisciplina. Ir labai rimtai!

Berniukų ugdymas nuo mergaičių skiriasi tuo, kad juos kaip kolektyvą, būtina labiausiai drausminti, antraip juos suvaldyti bus apskritai neįmanoma. Ilgametėse berniukų mokyklose darbuotojai tai žino gerai, todėl turi labai griežtas taisykles ir jų vykdymo praktiką. Jei mokykla negarantuos tėvams berniukų saugumo, kuris priklauso nuo drausmės, - tėvai neleis savo sūnų į tokią mokymo įstaigą.

Griežtų taisyklių pavyzdys - sutartis dėl rūkymo. Sutartį pasirašo mokyklos atstovai ir tėvai bei būsimas mokinys. Dokumente numatyta, kad jei pastebima, jog berniukas rūko net ne mokyklos teritorijoje, jis išmetamas iš mokymo įstaigos ir pinigai už mokslą (tikrai didelės sumos) tėvams negrąžinami.

Daugiau Tomo video interviu apie berniukų ugdymą ir vyrų problemas:

vyrams apie savevyrams apie save

Gali būti naudinga